Slide 1
Soweto born Siya Masuku
is a South African
graphic novelist

Founder of Siyafunda Online, an independent publisher of picture books in indigenous languages, Siya's works may be described as visceral whilst maintaining a simplicity which makes learning a new language easy.

Slide 1 - copy
Siya's achievement & work

A recipient of the David Koloane Arts Writing Award, Siya has written reviews on arts and has authored and self-published graphic novels,
uNjabulo: emkhathini, uLanga and KwaNhliziyo-Ngise.

Slide 1 - copy - copy
Uplifting the children
of South Africa through
key collaborations

Siya has collaborated with well-known South African charities and organizations that aim to uplift the children of South Africa through reading and education. These include Book Dash, Puku Children's Literature Foundation, NICE Magazine and Ethnikids.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Full 1

Books by Siya

KwaNhliziyo-Ngise

Graphic Novel

Language: isiZulu
Written & illustrated by Siya Masuku
Edited by Mpumie Njobe

Full 1 - copy

Books by Siya

uLanga

Graphic Novels

Language: isiZulu
Written & illustrated by Siya Masuku
Edited by Mpumie Njobe

Full 2

Books by Siya

uNjabulo: emkhathini

Graphic Novels

Language: isiZulu
Written & illustrated by Siya Masuku
Edited by Mpumie Njobe

Full 2 - copy

Books by Siya

uNjabulo: emkhathini

Graphic Novels

Language: isiZulu
Written & illustrated by Siya Masuku
Edited by Mpumie Njobe

Reviews by Siya

Izikole zesiZulu emalokishini aseNingizimu-Afrika ngesikhathi esisha se-Inthanethi

Isifikile ngaleli hlobo i-inthanethi esikoleni sikahulumeni saseSoweto, Emseni Primary School. Sekudlule iminyaka engu-31 lesi sikole singanayo i-inthanethi ephephile futhi ethembekile. Lesi yisigameko esingokomlando uma sikhumbula ukuthi lesi sikole sabantu abamnyama sinabafundi abangu-500. Othisa kade befundisa ngesiZulu futhi bafundise ngesiNgisi uma...

Read More

IKati elingaPhazami

UManzekhofi nezaKhe iyona incwadi engiyifunde ngihleka unomphela ngingakwazi ngisho ukuyibeka phansi. Kodwa okungemnandi ngayo, ukuba mfishane kwayo. Ngithe ukuyibuka kancane, ngizikhumbuza lezo zindawo ezinmandi kanye nezibuhlungu. Ngakha imifanekiso emqondweni, ngibuye ngiyibhidlize leyo mifanekiso ngiphinde ngakhe eminye imifanekiso. Kubekhona into ethi...

Read More

Amazwi Aphakeme

Igama lami nguSiya Masuku. Ngikhulele eSoweto, ilokishi eliziqhenya ngokuhluka kwezilimi, eNingizimu-Ntshonalanga neGoli, eNingizimu Afrika. Ngikhule ngesikhathi lapho ezweni lethu isiNgisi sasiphakanyiswa kakhulu. Thina abebafunda ezikoleni zasemadolobheni sasingavunyelwa ukukhuluma izilimi zethu zendabuko. Ngakuvumela lokhu kucindezelwa kolimi lwami lokuzalwa, ngifaka isandla ekucindezelweni...

Read More

Art by Siya

Siyafunda: isiZulu
makes learning
isiZulu fun and easy

Siya illustrated the images using the "negative and positive space" method. This is to influence the viewer to create parts of the image out of imagination; a great visual tool to help children improve their creativity.

Scroll to Top