Slide 1
Soweto born Siya Masuku is a South African graphic novelist

Founder of Siyafunda Online, an independent publisher of picture books in indigenous languages, Siya's works may be described as visceral whilst maintaining a simplicity which makes learning a new language easy.

Slide 1 - copy
Siya's achievement & work

A recipient of the David Koloane Arts Writing Award, Siya has written reviews on arts and has authored and self-published graphic novels,
uNjabulo: emkhathini, uLanga and KwaNhliziyo-Ngise.

Slide 1 - copy - copy
Uplifting the children of South Africa through key collaborations

Siya has collaborated with well-known South African charities and organizations that aim to uplift the children of South Africa through reading and education. These include Book Dash, Puku Children's Literature Foundation, NICE Magazine and Ethnikids.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Full 1

Books by Siya

KwaNhliziyo-Ngise

Graphic Novel

Language: isiZulu
Written & illustrated by Siya Masuku
Edited by Mpumie Njobe

Full 1 - copy

Books by Siya

uLanga

Graphic Novels

Language: isiZulu
Written & illustrated by Siya Masuku
Edited by Mpumie Njobe

Full 2

Books by Siya

uNjabulo: emkhathini

Graphic Novels

Language: isiZulu
Written & illustrated by Siya Masuku
Edited by Mpumie Njobe

Full 2 - copy

Books by Siya

uNjabulo: emkhathini

Graphic Novels

Language: isiZulu
Written & illustrated by Siya Masuku
Edited by Mpumie Njobe

Reviews by Siya

IKati elingaPhazami

UManzekhofi nezaKhe iyona incwadi engiyifunde ngihleka unomphela ngingakwazi ngisho ukuyibeka phansi. Kodwa okungemnandi ngayo, ukuba mfishane kwayo. Ngithe ukuyibuka kancane, ngizikhumbuza lezo zindawo ezinmandi kanye nezibuhlungu. Ngakha imifanekiso emqondweni, ngibuye ngiyibhidlize leyo mifanekiso ngiphinde ngakhe eminye imifanekiso. Kubekhona into ethi...

Read More

Amazwi Aphakeme

Igama lami nguSiya Masuku. Ngikhulele eSoweto, ilokishi eliziqhenya ngokuhluka kwezilimi, eNingizimu-Ntshonalanga neGoli, eNingizimu Afrika. Ngikhule ngesikhathi lapho ezweni lethu isiNgisi sasiphakanyiswa kakhulu. Thina abebafunda ezikoleni zasemadolobheni sasingavunyelwa ukukhuluma izilimi zethu zendabuko. Ngakuvumela lokhu kucindezelwa kolimi lwami lokuzalwa, ngifaka isandla ekucindezelweni...

Read More

A People of the World

Maxhosa by Laduma has been showing the world how Africa glows with pride. I learnt this on my first visit to the Johannesburg-based factory of the knitwear brand in 2018. In fact, “knitwear brand” makes me cringe. Maxhosa by Laduma...

Read More

Art by Siya

Siyafunda: isiZulu
makes learning
isiZulu fun and easy

Siya illustrated the images using the "negative and positive space" method. This is to influence the viewer to create parts of the image out of imagination; a great visual tool to help children improve their creativity.

Scroll to Top